top of page
online-slaaptherapie-videobellen-laptop-min_optimized_edited.jpg

Wat kunt u van een behandeling verwachten?

Meer informatie over mijn methoden

De oefentherapeut benadert uw (fysieke/ cognitieve) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de daarop volgende dag. Systematisch worden uw onderliggende redenen van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en vervolgens opgelost.

De slaapoefentherapeut helpt u met:

 • Het inzichtelijk maken van gezond slaapgedrag en hoe dit te bevorderen.

 • Het inzichtelijk maken van hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen.

 • Hoge kwaliteit adem, visualisatie, haptische en ontspanningsoefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw verstoorde slaappatroon.

 • Cognitief gedragsmatige therapie (volgens Judith Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.

 • Het ontwikkelen van een gezonde coping stijl, dat wil zeggen dat u adequater en zeker ook rustiger om leert gaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen.

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

 • Intake: U zal de eerste keer een intake krijgen waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en daarbij u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.

 • Vragenlijsten: U zal één of meerdere vragenlijsten moeten invullen om het meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.

 • Behandeldoel en plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de slaapoefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.

 • De behandelingen: De behandelingen die hierna gaan volgen zullen vorm en inhoud geven aan dit plan. U zal praat- en oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijke inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiëne, communicatieve vaardigheden of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, gevoelservaringen en oefenstof en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

 • Een eindrapportage naar uw huisarts of specialist en met goedkeuring van u een klanttevredenheidsonderzoek (en/ of een recensie voor google/ facebook, de website of Qualiview)

Evidence Based Practice (EBP)

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische en voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren continue verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

adeo admiraal slaapoefentherapeut slaaptherapie slaapcoach-min.jpg

Mijn verhaal

Al sinds mijn jeugd wist ik dat ik het soort werk wilde doen dat verschil zou maken in de levens van mensen. Deze interesse leidde me naar de studie Oefentherapie Cesar in Utrecht. Sinds 2018 heb ik als oefentherapeut met allerlei patiënten gewerkt die elk unieke problematiek met zich meebrachten, maar de slaapproblemen vond ik het meest uitdagend en intrigerend. Ik begon me te realiseren dat slaapproblemen een enorme impact hebben op onze gezondheid, waardoor ik me verder ging specialiseren op dit gebied.

Sinds april 2021 ben ik mijn eigen onderneming gestart als slaapoefentherapeut. Ik haal mijn motivatie uit de dankbaarheid en de vreugd van uitbehandelde cliënten die weer tevreden zijn met hun nachtrust en weer uitkijken naar het moment dat ze naar bed kunnen gaan.

Naast mijn eigen onderneming werk ik parttime als oefentherapeut bij stichting Humanitas op de afdeling geriatrische revalidatie. Hierdoor heb ik extra verdiepende kennis en ervaring op kunnen doen op het gebied van het behandelen van mensen met een middelbare leeftijd of ouder. De combinatie van mijn werkzaamheden hebben mij geleid tot het volgen van onderstaande bij- en nascholingen.

2020 - Basiscursus psychogeriatrie

2020 - Motiverende gespreksvoering

2020 - Gedragsgeoriënteerde aanpak bij chronische pijn en vermoeidheid

2020 - Begrijp de pijn; pijneducatie

2020 - Sarcopenie

2021 - Slaapoefentherapie

2021 - Neuromusculaire aandoeningen

2021 - Slaapoefentherapie

2021 - Inspanningsfysiologie en fysieke training

2021 - Motoriek van de ouder wordende mens

2021 - Functiestoornissen van de bekkenbodem

2021 - Fysieke activiteit voor de 'older low physical performer'

2022 - Paratonie en andere motorische stoornissen

2023 - Sleepless

Aangesloten bij

 • Het Kwaliteitsregister Paramedici: 49104994193

 • De Vereniging van Oefentherapeut Cesar en Mensendieck (VvOCM): 401056

 • Intercollegiaal overleg geriatrie- oefentherapeuten, regio Utrecht

 • Netwerk Slaapoefentherapie

Over: Over mij
ehealth-slaapoefentherapie.jpg

Aangesloten bij

het Netwerk Slaapoefentherapie

bottom of page